نمایش 1–36 از 62 نتیجه

نمایش 36 48 60

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT5192

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT5192 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT5192 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT5163

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT5163 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT5163 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی پروانه کد ZT2036

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی پروانه کد ZT2036 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی پروانه کد ZT2036 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT2003

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT2003 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT2003 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی کد ZT2001

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی کد ZT2001 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی کد ZT2001 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و پروانه کد ZT1987

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و پروانه کد ZT1987 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و پروانه کد ZT1987 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و برگ سه بعدی کد ZT1974

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و برگ سه بعدی کد ZT1974 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و برگ سه بعدی کد ZT1974 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سیاه سفید کد ZT1971

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سیاه سفید کد ZT1971 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سیاه سفید کد ZT1971 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی قو کد ZT1928

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی قو کد ZT1928 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی قو کد ZT1928 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1915

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1915 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1915 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی و قو کد ZT1911

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی و قو کد ZT1911 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی و قو کد ZT1911 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1907

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1907 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1907 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT1902

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT1902 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT1902 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی شکوفه کد ZT1897

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی شکوفه کد ZT1897 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی شکوفه کد ZT1897 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح اسب کد ZT1895

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح اسب کد ZT1895 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح اسب کد ZT1895 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1875

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1875 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1875 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1870

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1870 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل کد ZT1870 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1861

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1861 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1861 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1856

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1856 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1856 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT852

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT852 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT852 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی شکوفه و پروانه کد ZT1844

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی شکوفه و پروانه کد ZT1844 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی شکوفه و پروانه کد ZT1844 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1842

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1842 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1842 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1831

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1831 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1831 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل رز سه بعدی کد ZT821

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل رز سه بعدی کد ZT821 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل رز سه بعدی کد ZT821 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1817

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1817 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1817 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح چهره سه بعدی کد ZT1814

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح چهره سه بعدی کد ZT1814 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح چهره سه بعدی کد ZT1814 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل و پروانه کد ZT1811

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل و پروانه کد ZT1811 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی گل و پروانه کد ZT1811 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1792

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1792 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1792 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT1772

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT1772 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سه بعدی کد ZT1772 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1763

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1763 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1763 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح شکوفه سه بعدی کد ZT1758

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح شکوفه سه بعدی کد ZT1758 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح شکوفه سه بعدی کد ZT1758 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1735

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1735 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل سه بعدی کد ZT1735 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی سه بعدی کد ZT1734

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی سه بعدی کد ZT1734 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی سه بعدی کد ZT1734 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح کشتی سه بعدی کد ZT1724

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح کشتی سه بعدی کد ZT1724 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح کشتی سه بعدی کد ZT1724 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح برگ و پرنده سه بعدی کد ZT1720

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح برگ و پرنده سه بعدی کد ZT1720 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح برگ و پرنده سه بعدی کد ZT1720 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی سه بعدی کد ZT1713

680,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی سه بعدی کد ZT1713 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح فانتزی سه بعدی کد ZT1713 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

 

پرده زبرا تصویری سه بعدی یکی از جدید ترین مدل پردهای تولید شده است. امروزه بسیاری از افراد طرفدار این نوع پرده می باشند. پرده ها جزء اصلی ترین وسیله دکوراسیون منزل و هر محیط دیگری می باشند که در زیبایی فضا نقش مهمی دارند. امروزه با مدرن شدن سبک زندگی افراد و علاقمند بودن به وسایل جدید، بیشتر به سمت سبک نوین کشیده می شوند. طراحان پرده با طرح جدید تصاویر سه بعدی روی پرده توانسته اند کلی طرفدار به سمت این مدل از پرده بکشانند.

پرده زبرا تصویری سه بعدی که با نام سیلوئت هم خوانده می شود، با طرح ها و مدل های خاص خود یکی از پرفروش ترین پردها می باشد. باید دقت داشته باشید که چه نوع پرده ای برای فضای پنجره منزل به کار می برید. پرده زبرا سه بعدی از دو لایه حریر به شکل موازی و یک لایه پارچه به حالت افقی ساخته می شوند و یک نمای خاص و زیبایی را در محیط منزل ایجاد می کند.

پرده زبرا تصویری سه بعدی از ویژگی های زیادی برخوردار می باشد و بسیار پر کاربرد است. برای آشنایی بیشتر این پرده جذاب تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

پرده زبرا تصویری سه بعدی-مشهد پرده

پرده زبرا تصویری سه بعدی از مشهد پرده

پرده زبرا تصویری با طرح های چاپی بسیار با کیفیت و درجه یک و طرح سه بعدی با بیش از صدها تصاویر متنوع قابل سفارش و تولید می باشد.

پرده زبرا تصویری سه بعدی یک مدل بسیار جذاب است که برای تمام بخش های منزل؛ پذیرایی، آشپزخانه و اتاق خواب می توان از آن استفاده نمایید. تمام افراد می توانند، هر طرح دلخواه خود را برحسب مکان مورد نظر انتخاب کنند و قابل چاپ می باشد. پرده زبرا تصویری سه بعدی می تواند بین رنگ آمیزی و طرح و شکل دکوراسیون خانه هماهنگی خاص ایجاد کند. طرح های متنوعی از این مدل پرده در مشهد پرده موجود می باشد. طرح های پرده زبرا خلاصه در موارد زیر می شود:

 • طرح کودک؛
 • طرح رخ و چهره؛
 • طرح فانتزی؛
 • گل؛
 • طبیعت؛
 • نقاشی؛
 • هنری؛
 • طرح اختصاصی؛
 • سینمایی؛
 • ورزشی؛
 • انیمیشن.

می توانید با استفاده از طرح های جذاب این نوع پرده زبرا، فضا و مکان خود را شخصی سازی کنید.

ویژگی های دیگر پرده زبرا تصویری سه بعدی که می تواند به شما احساس انتخاب عالی بدهد را در ادامه حتما بخوانید؛

 • کیفیت پرده و ماندگاری بسیار بالا؛
 • طرح های جذاب آماده و انتخابی شما؛
 • نصب شدن راحت و سریع پرده؛
 • شستشوی راحت و آسان پرده؛
 • تنظیم نور بدون جمع شدن پرده زبرا؛
 • وزن سبک.

قیمت جدیدترین مدل پردهای زبرا سه بعدی

قیمت جدیدترین مدل پردهای زبرا سه بعدی-مشهد پرده

قیمت جدیدترین مدل پردهای زبرا سه بعدی

قیمت جدیدترین مدل پردهای زبرا سه بعدی براساس متر مربع محاسبه می شود و تمام افراد می توانند براساس نیاز و مقدار بودجه مشخص خود این محصول زیبا را خریداری کنند. نکته  مهم این است که با انتخاب طرح سه بعدی به دلیل چاپ سه بعدی روی پرده ممکن است هزینه ها کمی متفاوت شود اما مشهد پرده سعی دارد محصولات را با کیفیت بسیار بالا و قیمت رقابتی برای مشتریان محترم فراهم کند تا بتواند همواره رضایت بیشتری را به خود جلب نماید.

خلاقیتی که برای تولید پرده زبرا تصویری سه بعدی به کار گرفته شده باعث شده است خریداران این نوع پرده احساس خوشایندی نسبت به آن داشته باشند. حتی در حالت بسته بودن پرده زبرا نور طبیعی وارد منزل می شود و زاویه تابش نور را هم می توان تغییر داد تا از تابش مستقیم نور به داخل خانه جلوگیری شود.

مدل پردهای زبرا سه بعدی آشپزخانه

مدل پردهای زبرا سه بعدی آشپزخانه-مشهد پرده

آشپزخانه یکی از مهم ترین بخش های خانه می باشد و خانم های خانه دار معمولا زمان بیشتری را در این محیط سر و کار دارند. امروزه در بسیاری از خانه ها آشپزخانه نقش مهمی دارد و تاثیر زیادی در زیبایی کل خانه دارد و در نگاه اول با ورود به منزل، آشپزخانه جلب توجه می کند. حال با پرده زبرا تصویری سه بعدی سفارشی زیبا می توانید توجه همه را به خاص بودن فضای آشپزخانه خود جلب کنید.

دکوراسیون آشپزخانه با وجود پرده زبرا تصویری دلخواه شما جذاب تر خواهد شد. مدل های متنوع جذاب با طرح چاپی آماده و طرح سفارشی قابل تولید و تحویل به مشتری می باشد.

سه بعدی بودن پرده زبرا تصویری به معنای حجم دار به نظر رسیدن تصاویر روی پرده می باشد و یک نمای جذاب و طبیعی را به نمایش می گذارد.

آشپزخانه نیاز به نور بیشتر و راحتی باز و بسته شدن پرده دارد و دارای پوشش کافی باشد.

اشکال هندسی و تصویر طبیعت و حیوانات برای محیط آشپزخانه مناسب است.

مطمعنا پرده زبرا تصویری سه بعدی جذابی را برای پنجره آشپزخانه خود انتخاب خواهید کرد و اگر در این روند با چالشی بر خوردید، مشاوران مجرب مشهد پرده در تمام مسیر با شما همراه خواهند بود تا پرده  مناسب خود را پیدا کنید.

جدیدترین مدل پردهای زبرا سه بعدی پذیرایی

جدیدترین مدل پردهای زبرا سه بعدی پذیرایی-مشهد پرده

جدیدترین مدل پردهای زبرا سه بعدی پذیرایی

جدیدترین پرده زبرا تصویری سه بعدی که در لیست پرده کرکره هم گاهی دیده می شود را می توان در مشهد پرده مشاهده نمایید . از ویژگی های پرده زبرا این است که به صورت دستی و برقی قابل نصب می باشد. یکی از قسمت های مهم منزل که خیلی زیاد در دکوراسیون تاثیر به سزایی دارد بخش پذیرایی خانه می باشد. بیشتر افراد با انتخاب پرده زبرا سه بعدی محیطی مدرن و خاصی را به نمایش در می آورند، اگر قصد خرید این نوع پرده را برای قسمت پذیرایی خانه خود دارید، بهتر است با کمک مشاوران فروشگاه مشهد پرده تصمیم عالی برای انتخاب خود بگیرید.

با توجه به دکوراسیون و سلیقه شخصی خود می توانید، طرح دلخواه خود را انتخاب کنید و در کمترین زمان روی پنجره پذیرایی منزل خود آویزان کرده و لذت ببرید. طارحی سه بعدی حجیم و طبیعی می تواند حس عجیبی به بیننده منتقل کند. رنگ های متنوع زیادی در این نوع پرده موجود می باشد که با خیال راحت برای سبک مدرن و کلاسیک منزل خود از آن استفاده کنید.

با انتخاب پرده زبرا سه بعدی، محیط پذیرایی منزل خود را شاد و پرانرژی کنید و یک دیزاین جذاب که با وسایل خانه هماهنگی دارد، ایجاد کنید.

معمولا پنجره های پذیرایی سایز و اندازه بزرگتری نسبت به پنجره های دیگر دارد، پس باید پرده ای برایش انتخاب کنید که هم نور کافی وارد منزل شود و هم حفظ حریم شخصی را پوشش دهد و راحتی شستشو را نیز در نظر داشته باشید.

خرید پرده زبرا تصویری سه بعدی از مشهد پرده

خرید پرده زبرا تصویری سه بعدی از مشهد پرده

مشخصات و ویژگی های پرده زبرا تصویری سه بعدی را در این مقاله بیان نمودیم، اگر قصد خرید پرده زبرا دارید به شما پیشنهاد می کنیم از تمام مدل های موجود در مشهد پرده بازدید نموده تا بتوانید بهترین نوع پرده سه بعدی را متناسب با بودجه و دکوراسیون خود خریداری نمایید.

) ارسال محصول به تمام نقاط کشور در کمترین زمان ممکن همراه با ضمانت کالا امکان پذیر می باشد. هدف ما رضایت و خشنودی شما است.

جمع بندی

پرده زبرا تصویری سه بعدی برای تمام فضاهای مختلف به کار گرفته می شود. تمام پنجره های منزل؛ آشپزخانه، پذیرایی و اتاق خواب را با طرح های مختلف و جذاب پرده سه بعدی زیباتر کنید

زمان ارسال به نقاط مختلف کشور، از 3 تا 5 روز کاری می باشد و محصول را درب منزل تحویل خواهید گرفت.

قیمت پرده زبرا تصویری سه بعدی  بر حسب مترمربع و میزان پارچه به کار گرفته و سایر اجزای آن محاسبه می شود و هر طرحی در هر سایزی قابل سفارش می باشد، پس طرح انتخابی شما تاثیری کمی روی قیمت خواهد داشت. ( طول * عرض= مترمربع ) * ( قیمت هر متر )

تمام موارد و مشخصات پرده زبرا ( کد پارچه، ابعاد و اندازه و …) در فاکتور درج خواهد شد.

تصاویر سه بعدی یعنی  که ما تصاویر را بزرگ و برجسته و واقعی تصور می کنیم. پس طرح های گل، طبیعت، حیوانات، چهره و هر طرح دلخواه خود را به زیباترین شکل خواهید دید.

نصب پرده زبرا تصویری به دو شکل دیواری و سقفی امکان پذیر است.

امیدواریم توانسته باشید از مقاله پرده زبرا تصویری سه بعدی  نهایت استفاده را برده باشید در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد خوشحال می شویم در قسمت نظرات سایت با ما به اشتراک بگذارید.