نمایش 1–36 از 372 نتیجه

نمایش 36 48 60

پرده زبرا کد AT2879

687,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2879 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2878

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2878 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2877

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2877 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید.  

پرده زبرا کد AT2876

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2876 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2875

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2875 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود.  

پرده زبرا کد AT2874

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2874 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2873

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2873 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2872

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2872 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2871

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2871 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2870

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2870 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2869

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2869 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2868

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2868 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2867

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2867 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2866

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2866 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2865

531,700 تومان
مکانیزم پرده زبرا کد AT2865 پرده زبرا کد AT2865 ترکیبی از تور و پارچه می باشد که به شکل دو

پرده زبرا کد AT2864

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2864 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2863

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2863 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2862

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2862 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2861

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2861 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2860

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2860 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2859

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2859 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2858

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2858 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2856

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2856 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2855

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2855 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2854

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2854 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2853

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2853 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2852

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2852 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2851

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2851 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا کد AT2850

531,700 تومان
امروزه خریداران به جای پرده های پرتجملی و شلوغ و پر هزینه از پرده زبرا بیشتر استفاده میکنند و مورد علاقه اکثر خریداران با هر رده سنی قرار گرفته است. 1.پرده زبرا کد AT2850 به دلیل مدرن بودن و اسپرت بودن سبک خاصی را به دکوراسیون و دیزاین شما میبخشد. 2.پرده های زبرا به دلیل تنوع طرح و رنگ بالایی که دارد با هر دکوراسیون و دیزاینی براحتی ست میشود. 3.سرعت و راحتی در نصب پرده های زبرا در کمترین زمان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هاتون میشود. 4.قابلیت جابجایی دارد و میتوانید در مکان های جدید مجدد ازشون استفاده کنید. 5.عمر طولانی نسبت به پرده معمولی و قدیمی دارد. 6.قابل شستشو بودن و شستشوی راحت پرده های زبرا.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سبد گل کد ZT5237

520,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سبد گل کد ZT5237 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سبد گل کد ZT5237 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح سبد گل کد ZT5236

520,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح سبد گل زیبا کد ZT5236 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح سبد گل زیبا کد ZT5236 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح برج ایفل کد ZT5235

520,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح برج ایفل کد ZT5235 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح برج ایفل کد ZT5235 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح برج ایفل کد ZT5234

520,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح برج ایفل کد ZT5234 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح برج ایفل کد ZT5234 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و پروانه کد ZT5233

520,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و پروانه کد ZT5233 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل و پروانه کد ZT5233 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل زیبا کد ZT5232

520,000 تومان
پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل زیبا کد ZT5232 با هر عرض و ارتفاعی قابل سفارش است. این پرده بصورت مونتاژ شده و آماده نصب، برای تمام نقاط کشور، بسته بندی و ارسال می شود. پرده زبرا تصویری چاپی طرح گل زیبا کد ZT5232 صددرصد قابل شستشو بوده و در تمام نقاط دکوراسیون داخلی قابل استفاده است. جهت خرید اینترنتی انواع پرده زبرا تصویری می‌توانید از طریق سایت مشهدپرده اقدام نمایید.

پرده زبرا چیست؟

خرید پرده زبرا به صورت اینترنتی و قیمت رقابتی در مشهد پرده امکان پذیر است. یکی از جدیدترین و پرفروشترین انواع پرده های فانتزی پرده زبرا می باشد. اجزای آن از تور و پارچه است که به صورت راه راهای افقی برابر و موازی با ظرافت هرچه تمام تر به هم بافته شده اند.

از ویژگی های منحصر به فرد این نوع پرده می توان به تنظیم نور ورودی بدون کنار زدن پرده اشاره کرد یعنی شما می توانید علاوه بر حفظ فضای خصوصی خود از نور متعادل هم استفاده کنید. ساخت و تولید پرده زبرا بصورت دبل یا دوبل می باشد که این مکانیزم امکان سایه و روشن کردن پرده را بصورت دستی به شما می دهد.

این پرده تنوع طرح و رنگ بالایی دارد که میتوان با هر سلیقه و دکوراسیونی تنظیم کرد. پرده زبرا با توجه به این که قابلیت جمع شدن به بالا را دارد؛ می تواند نور محیط شما را به گونه ای تنظیم کند که احتیاجی به جمع کردن آن نداشته باشید و فضای خصوصی شما کاملا حفظ شود.

قیمت پرده زبرا

قیمت پرده زبرا در مشهد پرده بسیار منصفانه عرضه می شود. بسیاری از افراد به محض ارتباط با مشهد پرده سوال می پرسند که پرده زبرا متری چنده؟ به هنگام خرید پرده زبرا دقت داشته باشید که قیمت آن بر اساس متر مربع، کیفیت و بافت آن محاسبه می شود. اما باید گفت که پرده زبرا قیمت مناسبی دارد و برای خرید بسیار مقرون به صرفه می باشد و این نوع پرده برای همه نوع سلیقه ها پیشنهاد می شود. اما باید دانست که پرده زبرا گلدوزی و تصویری گران هستند و پرده زبرا ساده ارزان تر می باشد.

مشهد پرده به عنوان فروشگاه بزرگ پرده انواع پرده زبرا در طرح ها و رنگ های مختلف را دارا می باشد و شما می توانید حتی به صورت اینترنتی این مدل پرده را به سبد خرید خود اضافه نمایید و آن را خریداری کنید.

لازم به ذکر است تمامی محصولات مشهد پرده با نهایت کیفیت تولید و عرضه می شود و شما به راحتی می توانید بهترین نوع پرده زبرا را خریداری نمایید.

بلافاصله بعد از ثبت سفارش محصول شما ارسال می شود و در سریع ترین زمان ممکن به دست شما خواهد رسید.

قیمت پردهای زبرا در مشهد پرده به روز است و به راحتی می توانید در هر زمان از قیمت به روز پرده آگاه باشید.

قیمت پردهای زبرا جدید آشپزخانه

پردهای جدید زبرا بسیار مناسب برای آشپزخانه نیز می باشد. اگر از آن دسته افرادی هستید که زیبایی آشپزخانه نیز برای شما مهم است حتما نگاهی به قیمت های پرده زبرا آشپزخانه و قیمت پردهای فانتزی اشپزخانه زبرا بیندازید و تنوع بالای آن را مشاهده کنید.

حراج پردهای شید و زبرا

نوعی دیگر از پرده وجود دارد که به پرده شید تصویری معروف است که شباهتی به پرده زبرا دارد اما بعضی از قابلیت های پرده زبرا را ندارد.

حراج پردهای شید و زبرا توسط مشهد پرده در حال انجام است. این حراج به معنای آن نیست که پرده های شید و زبرا در مشهد پرده بی کیفیت و یا کم کیفیت است. علت اصلی این است که مشهد پرده به عنوان یکی از تامین کننده های مطرح کشور همیشه حجم بالایی از پرده های مختلف را در انبار خود موجود دارد و با افزایش قیمت و نوسانات در بازار قیمت های مشهد پرده افزایش پیدا نمی کند به همین دلیل خرید از مشهد پرده کاملا مقرون به صرفه می باشد. پس اگر به دنبال حراج پرده های شید و زبرا می گردید جای درستی آمده اید.

خرید پرده زبرا از مشهد پرده

حداکثر عرض قابل تولید پرده زبرا

حداکثر عرض پرده زبرا بصورت یک تکه 300 سانتی متر می باشد. عرض هایی که بیشتر از 300 سانتی متر بوده به صورت دو تیکه می خورند و ارتفاع آن محدودیتی ندارد. به هنگام خرید پرده زبرا باید به این موارد دقت داشته باشید.

پرده زبرا جدید طرح چوب

تولید پرده زبرا با ابعاد سفارشی

پرده زبرا یکی از انواع پرده های جدید است که در هر زمان برای هر مکان بخاطر ویژگی های منحصر به فردی که دارد فروش بسیار مطلوبی دارد به همین دلیل مشهد پرده نیز سعی دارد مطابق با نیاز و سلیقه مشتریان خود بهترین و جدیدترین مدل های پرده زبرا را در فروشگاه آنلاین خود جهت خرید مشتریان به نمایش بگذارد.

لازم به ذکر است تولید پرده زبرا با ابعاد سفارشی شما امکان پذیر است و با هر جنس و کیفیتی که خواسته باشید این مدل پرده ها در سریع ترین زمان ممکن اماده می شود. فقط کافی است مدل متناسب با سلیقه و دکوارسیون داخلی خود را انتخاب نمایید و در سریع ترین زمان ممکن تحویل بگیرید.

پرده زبرا مناسب برای محیط های اداری و دفتری

یکی از بهترین پرده ها برای محیط های اداری و دفتری پرده زبرا می باشد. همان طور که می دانید در بسیاری از دفاتر شیک و لاکچری جهت زیباسازی دیزاین خود در انتخاب پرده از پرده زبرا استفاده می کنند. چون این پرده فضای اداری را می تواند رسمی تر و زیبا تر جلوه دهد به علاوه این که تنظیم نور در محیط های اداری به وسیله پرده زبرا به سادگی انجام می شود. پس اگر می خواهید پرده مناسب محیط اداری خریداری نمایید پیشنهاد ما انتخاب یکی از هزاران مدل پرده زبرا می باشد.

تولید و چاپ پرده زبرا مدل دخترانه و پسرانه

بسیاری از افراد پرده زبرا را برای اتاق فرزندان خود می خواهند چرا که ویژگی های مطلوب این مدل پرده مناسب برای اتاق خواب دختران و پسران نیز می باشد. شما می توانید جهت خرید پرده زبرا از میان مدل های مختلف پرده مدل متناسب با سلیقه فرزندتان را انتخاب کنید تا بعد از نصب پرده حس خوبی نسبت به اتاق خواب خود داشته باشند. ضمن این که در صورت نیاز سفارش تولید و چاپ پرده زبرا متناسب با سلیقه شما توسط مشهد پرده نیز امکان پذیر می باشد.

ویژگی های پرده زبرا

یکی از ویژگی ها پرده زبرا این است که شما می توانید با یک پرده دیگر ترکیب کنید و از زیبایی و کارایی آن لذت ببرید. معمولا این نوع پرده را جهت ترکیب با پرده دیگر، آن را زیر پرده قرار می دهند. زیرا می توان به وسیله پرده زبرا تنظیم نور را انجام داد پس بهتر است در زیر پرده دیگر قرار گیرد.

حتی این نوع پرده را می توان در پذیرایی با یک والان هماهنگ کرد و از زیبایی و کارایی آن در منزل بهره مند شوید.

خیلی از خانم ها به هنگام خرید پرده زبرا سوال می پرسند که آیا این پرده به اندازه کافی زیبا و متنوع است؟ در پاسخ باید بگوییم که پرده زبرا با توجه به تنوع در طرح ها و نقش های مختلفی که دارد هم اکنون یکی از پرفروش ترین پرده ها می باشد و بهترین انتخاب برای محیط است چرا که علاوه بر زیبایی نور محیط شما را نیز حفظ می کند.

پرده زبرا برای کجا مناسب است

از آن جا که پرده زبرا رنگ و نقش های مختلفی دارد با هر سبک از رنگ آمیزی و دکوراسیون داخلی قابل ست کردن می باشد. کارایی های پرده زبرا سبب شده است که در ادارات، محل کار، خانه ها، اتاق کودکان و… مورد استفاده قرار بگیرد.

نکته قابل توجه این جا است که پرده های زبرا تنوع زیبایی برای استفاده در اتاق خواب و اتاق کودکان نیز دارد یعنی شما می توانید یک پرده بسیار عالی را برای اتاق خواب خود یا اتاق کودک خریداری نمایید.

انواع پرده زبرا

قبل از خرید پرده زبرا خوب است بدانید که این نوع پرده از آن جا که مناسب برای مکان های مختلفی می باشد انواع مختلفی دارد که به شرح زیر می باشد.

پرده زبرا تصویری

نوعی از پرده های زبرا است که بر روی آن عکسی زیبا چاپ شده است به همین دلیل به آن پرده زبرا تصویری می گویند.

معمولا تصاویر چاپ شده بر روی پرده زبرا بسیار متنوع و زیبا است و ممکن است هر طرحی روی آن چاپ شده باشد از طرح گل و مناظر طبیعی گرفته تا تصاویر انتزاعی و… بعضی از این نوع پرده های تصویری به گونه ای طراحی شده اند که به هنگام تابش نور خورشید فضای دلنشین و زیبایی را در محیط به وسیله پراکنده کردن رنگ ها ایجاد می کند.

پرده زبرا طرح دار

پرده زبرا طرح دار بر خلاف پرده زبرا ساده، طرح هایی به صورت بافته یا چاپ شده روی پارچه و تور آن دارد. طرح های زیبای این مدل پرده سبب شده است که مورد استفاده در فضاهایی با سبک های کلاسیک و مدرن باشد.

پرده زبرا سیلوئت

پرده زبرا سیلوئت دارای دو لایه تور یا حریر به صورت یک دست می باشد. این مدل پرده شبیه به پرده کرکره ای تولید شده است. تغییر زاویه نوارهای پارچه ای وکنترل نور ورودی به وسیله بالا و پایین بردن آن انجام می شود.

پرده پلیسه

پرده زبرا پلیسه یعنی تاهای ریز روی پرده زبرا ایجاد کرده اند که باعث زیبایی بیشتر آن شده است. به خاطر همین تاهایی که ایجاد شده به آن پرده زبرا پلیسه گفته می شود.

دو مکانیزم شب و روز

پرده زبرا دو مکانیزم شب و روز نوعی از پرده های پیشرفته است که به صورت عمودی باز و بسته می شود. این ویژگی سبب شده است که هر میزان نوری که بخواهید بر محیط بتابد را کنترل نمایید.

پرده چاپی

پرده زبرا چاپی از آن دسته پرده های زینتی است که با هر سلیقه ای هم خوانی دارد. خوبی پرده های مدرن این است که مطابق با سلیقه مشتری طراحی و آماده می شود.

پرده ساده

پرده زبرا ساده با طرحی کلاسیک است که در عین سادگی زیبایی را برای شما به ارمغان می آورد. این مدل پرده طرح و نقش خاصی ندارد و قیمت آن بسیار مناسب می باشد.

پرده طرح چوب

پرده زبرا طرح چوب یکی از طرح های بسیار زیبا و شیک است که بر روی پارچه پرده طراحی شده است هم اکنون این مدل پرده جایگاه بسیار خوبی در بازار دارد.

پرده گلدوزی

پرده زبرا گلدوزی یکی دیگر از زیرمجموعه های زبرا که ترکیبی از شیدرول و و پرده کرکره می باشد.

پرده کودک

پرده زبرا کودک یکی دیگر از انواع پرده های زبرا است و مخصوص مادرانی که می خواهند اتاق کودک را بسیار دلنشین و جذاب نمایند.

خرید پرده زبرا اینترنتی

اگر تصمیم خود را برای خرید پرده زبرا گرفته اید مشهد پرده انواع و اقسام پرده زبرا را در طرح ها و نقش های مختلف موجود دارد کافی است فقط طرح و نقش انتخابی خود را به سبد خرید خود اضافه کنید بلافاصله بعد از ثبت سفارش پرده زبرا در هر جای ایران که باشید در سریع ترین زمان ممکن به دست شما خواهیم رساند.

دو نمونه ویدیو رضایت مشتریان از پرده زبرا