در حال نمایش 26 نتیجه

نمایش 36 48 60

پرده کرپ شاین اسکاچی درجه یک با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

240,000 تومان
پرده کرپ اسکاچی پارس دکور جنس درجه یک برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده آماده حریر بافت دار یا حریر نازلی عرض ۱۴۰ سانتی متر در ارتفاع دلخواه (قیمت هر قواره)

225,000 تومان
جنس : حریر بافت دار یا حریر نازلی اندازه : عرض 140 سانتی متر در ارتفاع دلخواه مدل دوخت : پانچ میزان پوشش در حالت چین دار : 60 تا 80 سانتی متر احتیاج به آستری : دارد

پرده حریر شاین درجه یک با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

210,000 تومان
پرده حریر شاین درجه یک برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده آماده حریر ساده عرض ۱۴۰ سانتی متر در ارتفاع دلخواه (قیمت هر قواره)

225,000 تومان
جنس : حریر ساده درجه یک اندازه : عرض 140 سانتی متر در ارتفاع دلخواه مدل دوخت : پانچ میزان پوشش در حالت چین دار : 60 تا 80 سانتی متر احتیاج به آستری : دارد

پرده حریر کتنی با دوخت پلیسه در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

90,000 تومان
پرده حریر کتنی برای دوخت مدل پلیسه متراژ مصرفی در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید.

پرده حریر ساده با دوخت پلیسه در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

130,000 تومان
پرده حریر ساده برای دوخت مدل پلیسه متراژ مصرفی در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید.

پرده حریر ساده با دوخت پانچ در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

150,000 تومان
پرده حریر ساده برای دوخت مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

آستر پرده یا پشت پرده ای جنس تابیده براق با دوخت ساده در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

120,000 تومان
آستر پشت پرده ای جنس تابیده براق درجه یک رنگ شیری نباتی قیمت هر یک متر با دوخت و نوار پرده ساده در ارتفاع دلخواه سفارشی دوخته میشود ارسال به سراسر کشور  

آستر پرده یا پشت پرده ای جنس فلامنت مات با دوخت ساده در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

95,000 تومان
آستر پشت پرده ای جنس فلامنت مات درجه یک رنگ شیری نباتی قیمت هر یک متر با دوخت و نوار پرده ساده در ارتفاع دلخواه سفارشی دوخته میشود ارسال به سراسر کشور  

پرده حریر کرپ پتینه بدون نیاز به پشت پرده ای با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

240,000 تومان
پرده حریر کرپ پتینه برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر بافت دار یا حریر نازلی با دوخت در ارتفاع دلخواه (قیمت هر یک متر)

150,000 تومان
پرده حریر بافت دار یا حریر نازلی جنس درجه یک برای دوخت مدل پلیسه و دوخت پانچ  و دوخت ساده متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید. در ارتفاع دلخواه سفارشی با دوخت دلخواه ارسال به سراسر کشور

پرده حریر دو رنگ زرد با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر دو رنگ زرد برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر دو رنگ کالباسی با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر دو رنگ کالباسی برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر دو رنگ طوسی با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر دو رنگ طوسی برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر دو رنگ صورتی با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر دو رنگ صورتی برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر دو رنگ سبز با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر دو رنگ سبز برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر دو رنگ طلایی با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر دو رنگ طلایی برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر دو رنگ گلبهی با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر دو رنگ گلبهی برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر دو رنگ قهوه ای ۶ متر با دوخت پلیسه در ارتفاع ۲۸۰ سانتی متر (مناسب عرض درگاه ۲۰۰ سانتی متر)

1,150,000 تومان
پرده حریر دو رنگ قهوه ای 6 متر با دوخت پلیسه در ارتفاع 280 سانتی متر (مناسب عرض درگاه 200 سانتی متر)

پرده حریر دو رنگ بنفش با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر دو رنگ بنفش برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر دو رنگ آبی کاربنی متراژ ۸.۵ متر با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی

1,695,000 تومان
پرده حریر دو رنگ یا حریر هایلایت رنگ آبی کاربنی متراژ 8.5 متر با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی

پرده حریر دو رنگ آبی متراژ ۲.۵ متر با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی

410,000 تومان
پرده حریر دو رنگ یا حریر هایلایت رنگ آبی متراژ 2.5 متر با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی

پرده حریر رز رویال رنگ بنفش با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

195,000 تومان
پرده حریر رز رویال رنگ بنفش برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر رز رویال رنگ قهوه ای با دوخت در ارتفاع دلخواه سفارشی (قیمت هر یک متر)

پرده حریر رز رویال رنگ قهوه ای برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید.

پرده حریر رز رویال طوسی با دوخت ارتفاع دلخواه سفارشی

195,000 تومان
پرده حریر رز رویال رنگ طوسی برای دوخت مدل پلیسه و مدل پانچ متراژ مصرفی در کم ترین حالت ۲.۵ برابر و در حالت استاندارد ۳ برابر می باشد. به عنوان مثال برای عرض 2 متر در حالت چین استاندارد 3 برابر چین شما باید متراژ 6 متر سفارش بدید و در حالت کم چین 2.5 برابر چین 5 متر سفارش بدید. (قیمت هر یک متر)

خرید پرده حریر

خرید پرده حریر و انتخاب آن باعث می شود که شما وارد یک دنیای زیبا و الگوهای شگفت‌انگیزی شوید. پرده‌های حریر با ظاهری لطیف و خیره‌کننده، جزء انتخاب‌های محبوب برای دکوراسیون داخلی هستند.

این پرده‌ها، بافت و جنس آن از ابریشم یا شبیه به ابریشم است که احساس لطافت و شیکی را به هر فضا می‌دهند.

از آنجایی که پرده‌های حریر بافت خاص و طرح‌های متنوعی دارند، شما می‌توانید با انتخاب رنگ و طرح مناسب، زیبایی هر فضایی را دو چندان کنید.

ما سعی می کنیم بهترین راهنمایی‌ها برای انتخاب و خرید پرده‌های حریر را به شما ارائه دهیم تا بتوانید از بهترین انتخاب برای دکوراسیون خانه خود لذت ببرید.

پرده حریر یا همان پرده کریستالی نوعی از پرده های شفاف است.

این نوع پرده نور را از خود عبور می دهد اما با این تفاوت که نور به صورت مستقیم به محیط نمی تابد بلکه بسیار نرم از پرده عبور می کند و نور بسیار ملایمی محیط را فرا می گیرد.

این ویژگی سبب شده است بسیاری از افراد از پرده حریر در منزل خود استفاده نمایند.

پس اگر شما هم دوست دارید در پذیرایی و یا اتاق خود از نور طبیعی استفاده کنید پرده حریر بهترین انتخاب می تواند برای شما باشد.

پرده های حریر مدل های مختلفی دارد. اگر پرده کریستالی را انتخاب کرده اید اما می خواهید نور کمتری در محیط باشد می توانید از آستری استفاده کنید و یا از دوتا پرده کریستالی به صورت همزمان استفاده نمایید.

پارچه حریر که مورد استفاده در پرده ها می باشد در رنگ ها، طرح ها و بافت های بسیار متنوعی در بازار عرضه می شود و حتی در ضخامت آن ها تنوع وجود دارد.

از ویژگی های خوب این پرده این است که به سادگی می توان با هر دکوراسیونی آن را ست کرد و از آن دسته پرده هایی است که در فضای مدرن و سنتی قابل استفاده است.

پرده حریر از گذشته تاکنون طرفداران بسیاری داشته است و با وجود رقیب های جدید آن، چیزی از محبوبیت آن کاسته نشده است.

شاید شما به دنبال نوعی پرده شیک هستید که علاوه بر زیبایی منزل شما، در روز سبب درخشندگی دکوراسیون شما شود.

اگر این طور است بهترین انتخاب برای شما پرده کریستالی است زیرا می توانید از نور بسیار لطیف که از درون پرده عبور می کند به سادگی بهره مند شوید.

از این نوع پرده در پذیرایی به همراه والان و دستک استفاده می شود و در اتاق خواب و آشپزخانه مدل های مخصوص به خود را دارد.

انواع پرده حریر

حتما می دانید که پرده های کریستالی انواع مختلفی دارد و در سبک ها و طرح های مختلف در حال عرضه به بازار می باشد که معروف ترین آن ها را به اختصار توضیح می دهیم:

  1. حریر شیشه ای: قدمت این نوع پرده بسیار زیاد است و از گذشته تاکنون شاهد زیبایی آن در منازل هستیم این نوع پرده نور زیادی را به محیط  وارد می کند و دید بیرونی بسیاری نیز دارد. این نو پرده طرفداران زیادی داشته است و از گذشته تاکنون در خانه عروس دامادهای جوان نیز دیده می شود.
  2. حریر ساده: این مدل پرده نیز نازک می باشد به همراه دید بیرونی.
  3. پرده حریر شاین: این مدل پرده جذابیت ویژه ایی دارد و نور ورودی را بسیار درخشان و زیبا می کند که بسیار لذت بخش است.
  4. پرده کریستالی آب رنگی: در این مدل پرده از رنگ های متنوعی استفاده شده است که فضای بسیار دلنشینی را ایجاد می کند. دید بیرونی این پرده به خاطر ضخامت بیشتری که دارد نسبت به دیگر حریرها کمتر می باشد.
  5. حریر نازلی: بافت این نوع پرده به صورت چهارخانه ای می باشد و از همه مدل های آن ضخیم تر است.

مدل پردهای ساده حریر دورنگ

مدل پردهای ساده حریر دو رنگ (پرده دو رنگ) جزء پرطرفدارترین و پرفروش ترین محصولات مشهد پرده به شمار می آید. مدل پرده های دورنگ در رنگ های مختلف از جمله، طوسی، صورتی و… با دوخت پلیسه در سایت موجود می باشد.

لازم به ذکر است تمامی مدل ها کاملا با کیفیت و جدید می باشد. بعضی از تصاویر مدل پردهای ساده حریر دو رنگ به شرح زیر می باشد:

مدل پردهای ساده حریر دورنگ-مشهد پرده

پردهای ساده حریر دورنگ-مشهد پرده

عکس مدل پردهای ساده حریر دورنگ-مشهد پرده

مدل پرده های ساده حریر دو رنگ-مشهد پرده

مدل پردهای ساده حریر دورنگ-مشهد پرده

پرده حریر دو رنگ-مشهدرده

مدل پرده حریر دو رنگ-مشهد پرده

خرید پرده حریر-مشهد پرده

پرده حریر-مشهد پرده

پرده حریر دو رنگ طوسی

حریر دورنگ طوسی زرد-مشهد پرده

حریر دو رنگ طوسی یکی از پرطرفدارترین پرده های حریر است که فروش بالایی نیز دارد. در صورت نیاز می توانید این محصول را از میان دسته بندی انتخاب کرده به سبد خرید خود اضافه کنید.

قیمت انواع پرده حریر

مشهد پرده یک فروشگاه اینترنتی برای خرید پرده است که انواع پرده در قیمت های مختلف در آن موجود می باشد.

تنوع و کیفیت به همراه قیمت رقابتی را از ما بخواهید فقط کافی است پرده مورد نظر را به سبد خرید خود اضافه کنید. پرده انتخابی در کوتاه ترین زمان ممکن به دست شما خواهد رسید.

نکات مهم به هنگام خرید پرده حریر

توجه به چند نکته در هنگام خرید پرده می تواند کمک زیادی کند تا رضایت بیشتری به همراه داشته باشید:

  1. جنس و کیفیت حریر: حریر به عنوان یک پارچه با کیفیت بالا شناخته می‌شود. در هنگام خرید پرده، به جنس و کیفیت حریر توجه کنید.
  2. رنگ و طرح: حریر به خوبی رنگ می‌گیرد و طرح‌های زیبایی را می‌پذیرد. در انتخاب پرده، رنگ و طرحی را انتخاب کنید که با دکوراسیون داخلی اتاق سازگاری داشته باشد.
  3. مقاومت در برابر نور: حریر به خوبی نور را از خود عبور می دهد. بنابراین، اگر می خواهید میزان نور را کم کنید می توانید از پاچه های سفید برای پشت پرده استفاده کنید.

ویدیو رضایت مشتریان از پرده حریر

پیشنهاد می شود دو نمونه ویدیو رضایت مشتری رو مشاهده کنید. جهت مشاهده ویدیوهای بیشتر قسمت رضایت مشتریان مشهد پرده را مشاهده کنید.