نمایش 1–12 از 35 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه استقلال و پرسپولیس کد s-1511

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه استقلال و پرسپولیس کد s-1511 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه استقلال و پرسپولیس کد s-1511 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح کریستیانو رونالدو کد s-8304

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح کریستیانو رونالدو کد s-8304 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح کریستیانو رونالدو کد s-8304 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح تیم بارسلونا s-8297

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح تیم بارسلونا s-8297 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح تیم بارسلونا s-8297 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه آ.ث میلان کد s-2810

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه آ.ث میلان کد s-2810 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه آ.ث میلان کد s-2810 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح لیونل مسی کد s-1048

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح لیونل مسی کد s-1048 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح لیونل مسی کد s-1048 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح لوگو استقلال کد s-6693

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح لوگو استقلال کد s-6693 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح لوگو استقلال کد s-6693 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح کریستیانو رونالدو کد s-6721

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح کریستیانو رونالدو کد s-6721 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح کریستیانو رونالدو کد s-6721 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه استقلال کد s-7021

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه استقلال کد s-7021 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح لوگو باشگاه استقلال کد s-7021 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح تیم پرسپولیس کد s-7149

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح تیم پرسپولیس کد s-7149 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح تیم پرسپولیس کد s-7149 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح تیم استقلال کد s-7150

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح تیم استقلال کد s-7150 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح تیم استقلال کد s-7150 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ چهره طرح زن کد s-7171

340,000 تومان

پرده پانچ چهره طرح زن کد s-7171 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ چهره طرح زن کد s-7171 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ورزشی طرح پرسپولیس و استقلال کد s-7183

340,000 تومان

پرده پانچ ورزشی طرح پرسپولیس و استقلال کد s-7183 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ورزشی طرح پرسپولیس و استقلال کد s-7183 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.