نمایش 1–12 از 87 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده پانچ پذیرایی طرح حاشیه دار لوزی شکل کد s-7138

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح حاشیه دار لوزی شکل کد s-7138 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح حاشیه دار لوزی شکل کد s-7138 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح پیجک کد s-7146

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح پیجک کد s-7146 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح پیجک کد s-7146 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح زمینه پوست پلنگی کد s-7152

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح زمینه پوست پلنگی کد s-7152 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح زمینه پوست پلنگی کد s-7152 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح آبرنگی گلیم کد s-7170

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح آبرنگی گلیم کد s-7170 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح آبرنگی گلیم کد s-7170 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح کاشی کاری کد s-7187

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح کاشی کاری کد s-7187 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح کاشی کاری کد s-7187 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح پادشاه پارسی کد s-7195

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح پادشاه پارسی کد s-7195 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح پادشاه پارسی کد s-7195 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح حاشیه پروانه ای کد s-7196

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح حاشیه پروانه ای کد s-7196 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح حاشیه پروانه ای کد s-7196 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح با زمینه ی پروانه کد s-6569

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح با زمینه ی پروانه کد s-6569 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح با زمینه ی پروانه کد s-6569 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه منبت کاری کد s-6552

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه منبت کاری کد s-6552 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه منبت کاری کد s-6552 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6556

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6556- دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6556 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6544

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6544 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6544 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح رقص سنتی کد s-6533

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح رقص سنتی کد s-6533 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح رقص سنتی کد s-6533 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.