نمایش 1–12 از 385 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده پانچ گلدار طرح گل لاله آبرنگی زمینه سرخ کد s-7163

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح گل لاله آبرنگی زمینه سرخ کد s-7163 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح گل لاله آبرنگی زمینه سرخ کد s-7163 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح سبد گل با حاشیه کرمی کد s-7164

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح سبد گل با حاشیه کرمی کد s-7164 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح سبد گل با حاشیه کرمی کد s-7164 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح پیچک و پروانه کد s-7165

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح پیچک و پروانه کد s-7165 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح پیچک و پروانه کد s-7165 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح فانتزی گلدار زمینه صورتی کد s-7166

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح فانتزی گلدار زمینه صورتی کد s-7166 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح فانتزی گلدار زمینه صورتی کد s-7166 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح شاخه گل مصنوعی زمینه سرخ کد s-7177

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح شاخه گل مصنوعی زمینه سرخ کد s-7177 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح شاخه گل مصنوعی زمینه سرخ کد s-7177 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح برگ درختان کد s-7178

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح برگ درختان کد s-7178 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح برگ درختان کد s-7178 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح گلهای بهاری کد s-7179

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح گلهای بهاری کد s-7179 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح گلهای بهاری کد s-7179 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح نقاشی آبرنگی گلهای بنفش کد s-7172

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح نقاشی آبرنگی گلهای بنفش کد s-7172 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح نقاشی آبرنگی گلهای بنفش کد s-7172 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح گلهای بهاری کد s-7173

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح گلهای بهاری کد s-7173 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح گلهای بهاری کد s-7173 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح گلهای آبرنگی کد s-7168

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح گلهای آبرنگی کد s-7168 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح گلهای آبرنگی کد s-7168 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح گل شاخه گل رُز کد s-7167

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح گل شاخه گل رُز کد s-7167 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح گل شاخه گل رُز کد s-7167 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گلدار طرح شاخه گلهای آبرنگی رُز کد s-7185

240,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح شاخه گلهای آبرنگی رُز کد s-7185 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح شاخه گلهای آبرنگی رُز کد s-7185 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.