نمایش 1–12 از 206 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده پانچ فانتزی طرح مجسمه طاووس کد s-1746

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح مجسمه طاووس کد s-1746 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح مجسمه طاووس کد s-1746 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح برج ایفیل کد s-2491

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح برج ایفیل کد s-2491 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح برج ایفیل کد s-2491 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح گل چینی کد s-1445

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح گل چینی کد s-1445 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح گل چینی کد s-1445 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح پر طاووس زیبا کد s-2441

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح پر طاووس زیبا کد s-2441 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح پر طاووس زیبا کد s-2441 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح پرده شیک با دسته گل کد s-8292

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح پرده شیک با دسته گل کد s-8292 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح پرده شیک با دسته گل کد s-8292 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح فلامینگو زمینه ستاره دار کد s-8319

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح فلامینگو زمینه ستاره دار کد s-8319 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح فلامینگو زمینه ستاره دار کد s-8319 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح خانم و آقای فلامینگو کد s-8318

340,000 تومان

پرده پانچ حیوانات طرح دسته ی پروانه ها کد s-8306 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ حیوانات طرح دسته ی پروانه ها کد s-8306 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح قلب رنگی کد s-8321

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح قلب رنگی کد s-8321 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح قلب رنگی کد s-8321 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح آرم بتمن کد s-8307

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح آرم بتمن کد s-8307 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح آرم بتمن کد s-8307 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح پروانه ها کد s-8312

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح پروانه ها کد s-8312 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح پروانه ها کد s-8312 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح اسلیمی زمینه رنگ آمیزی کد s-2683

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح اسلیمی زمینه رنگ آمیزی کد s-2683 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح اسلیمی زمینه رنگ آمیزی کد s-2683 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح ولنتاین کد s-2817

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح ولنتاین کد s-2817 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح ولنتاین کد s-2817 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.