نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح سلطنتی کد s-6227

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح سلطنتی کد s-6227 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح سلطنتی کد s-6227 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح قاب تصویر کد s-6114

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح قاب تصویر کد s-6114 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح قاب تصویر کد s-6114 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح کلاسیک انگلیسی کد s-5552

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح کلاسیک انگلیسی کد s-5552 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح کلاسیک انگلیسی کد s-5552 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح اسلیمی و مینیاتوری کد s-5035

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح اسلیمی و مینیاتوری کد s-5035 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح اسلیمی و مینیاتوری کد s-5035 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ساده طرح گوی و راهرو کد s-4998

340,000 تومان

پرده پانچ ساده طرح گوی و راهرو کد s-4998- دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ساده طرح گوی و راهرو کد s-4998 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح خطاطی و اسلیمی کد s-5036

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح خطاطی و اسلیمی کد s-5036  - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است.پرده پانچ کلاسیک طرح خطاطی و اسلیمی کد s-5036 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ساده طرح اسلیمی کد s-5023

340,000 تومان

پرده پانچ ساده طرح اسلیمی کد s-5023 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ساده طرح اسلیمی کد s-5023  صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح چهره کد s-5053

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح چهره کد s-5053 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح چهره کد s-5053 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح گل ها بهاری و برج ایفل کد s-5054

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح گل ها بهاری و برج ایفل کد s-5054 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح گل ها بهاری و برج ایفل کد s-5054 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.