نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 36 48 60

پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح عکس کلاسیک کد s-6749 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6794 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6985 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح سلطنتی کد s-6227

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح سلطنتی کد s-6227 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح سلطنتی کد s-6227 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح قاب تصویر کد s-6114

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح قاب تصویر کد s-6114 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح قاب تصویر کد s-6114 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح کلاسیک انگلیسی کد s-5552

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح کلاسیک انگلیسی کد s-5552 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح کلاسیک انگلیسی کد s-5552 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح اسلیمی و مینیاتوری کد s-5035

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح اسلیمی و مینیاتوری کد s-5035 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح اسلیمی و مینیاتوری کد s-5035 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ساده طرح گوی و راهرو کد s-4998

340,000 تومان

پرده پانچ ساده طرح گوی و راهرو کد s-4998- دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ساده طرح گوی و راهرو کد s-4998 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح خطاطی و اسلیمی کد s-5036

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح خطاطی و اسلیمی کد s-5036  - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است.پرده پانچ کلاسیک طرح خطاطی و اسلیمی کد s-5036 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ ساده طرح اسلیمی کد s-5023

340,000 تومان

پرده پانچ ساده طرح اسلیمی کد s-5023 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ ساده طرح اسلیمی کد s-5023  صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح چهره کد s-5053

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح چهره کد s-5053 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح چهره کد s-5053 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح گل ها بهاری و برج ایفل کد s-5054

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح گل ها بهاری و برج ایفل کد s-5054 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح گل ها بهاری و برج ایفل کد s-5054 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی ساده با طرح های ریز اسلیمی کد s-5042

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی ساده با طرح های ریز اسلیمی کد s-5042 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی ساده با طرح های ریز اسلیمی کد s-5042 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ فانتزی طرح پاپیون و قلب s-5133

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح پاپیون و قلب s-5133 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ فانتزی طرح پاپیون و قلب s-5133 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کد s-1730

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کد s-1730 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کد s-1730 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح رومئو و ژولیت کد s-4166

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح رومئو و ژولیت کد s-4166 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح رومئو و ژولیت کد s-4166 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح قاب عکس کد p-8279

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح قاب عکس کد p-8279 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح قاب عکس کد p-8279 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح منظره کد p-455

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح منظره کد p-455 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح منظره کد p-455 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-400

340,000 تومان

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-400 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-400 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح حاشیه دار کد p-393

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح حاشیه دار کد p-393 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح حاشیه دار کد p-393 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح چهره مرلین کد p-437

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح چهره مرلین کد p-437 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح چهره مرلین کد p-437 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-450

340,000 تومان

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-450 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-450 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-460

340,000 تومان

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-460 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-460 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-487

340,000 تومان

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-487 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-487 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-415

340,000 تومان

پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-415 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح کلاسیک کد p-415 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح خط نستعلیق کد p-468

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح خط نستعلیق کد p-468 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح خط نستعلیق کد p-468 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح پنجره کد p-8147

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح پنجره کد p-8147 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح پنجره کد p-8147 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.