نمایش 36 48 60

پرده پانچ طرح خطاطی کد p-8152

650,000 تومان

پرده پانچ طرح خطاطی کد p-8152 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح خطاطی کد p-8152 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح خطاطی کد p-8169

650,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح خطاطی کد p-8169 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح خطاطی کد p-8169 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح خطاطی کد p-8205

650,000 تومان

پرده پانچ طرح خطاطی کد p-8205 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است.پرده پانچ طرح خطاطی کد p-8205 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ گل طرح خطاطی کد p-8208

650,000 تومان

پرده پانچ گل طرح خطاطی کد p-8208 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است.پرده پانچ گل طرح خطاطی کد p-8208 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح چهره نستعلیق کد s-6635

650,000 تومان

پرده پانچ طرح چهره نستعلیق کد s-6635 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح چهره نستعلیق کد s-6635 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح رُخ و نستعلیق کد s-6653

650,000 تومان

پرده پانچ طرح رُخ و نستعلیق کد s-6653 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح رُخ و نستعلیق کد s-6653 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح خطاطی نستعلیق کد P563

650,000 تومان
پرده تصویری پانچ طرح خطاطی نستعلیق کد P563 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است.

پرده پانچ خطاطی طرح نستعلیق کد P574

650,000 تومان
پرده تصویری پانچ خطاطی طرح نستعلیق کد P574 دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است.