نمایش 1–12 از 277 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده پانچ اسلیمی طرح رنگ آمیزی s-8315

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح رنگ آمیزی s-8315 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح رنگ آمیزی s-8315 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و بلبل کد s-8311

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و بلبل کد s-8311 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و بلبل کد s-8311 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری پیچک کد s-8296

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری پیچک کد s-8296 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری پیچک کد s-8296 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه زمینه مشکی کد s-2894

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-2462 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه زمینه مشکی کد s-2894 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه رنگ آمیزی کد s-2910

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه رنگ آمیزی کد s-2910 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه رنگ آمیزی کد s-2910 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-2692

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-2692 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-2692 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح چهل تیکه کد s-1324

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح چهل تیکه کد s-1324 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح چهل تیکه کد s-1324 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه با زمنیه روشن کد s-1555

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه با زمنیه روشن کد s-1555 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه با زمنیه روشن کد s-1555 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه کد s-1623

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه کد s-1623 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه کد s-1623 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه پیچک کد s-1659

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه پیچک کد s-1659 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه پیچک کد s-1659 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح سه بعدی کد s-2420

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح سه بعدی کد s-2420 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح سه بعدی کد s-2420 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمنیه رنگ زرشکی کد s-2423

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمنیه رنگ زرشکی کد s-2423 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمنیه رنگ زرشکی کد s-2423 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.