نمایش 1–36 از 277 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 36 48 60

پرده پانچ اسلیمی طرح رنگ آمیزی s-8315

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح رنگ آمیزی s-8315 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح رنگ آمیزی s-8315 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و بلبل کد s-8311

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و بلبل کد s-8311 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و بلبل کد s-8311 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری پیچک کد s-8296

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری پیچک کد s-8296 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری پیچک کد s-8296 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه زمینه مشکی کد s-2894

340,000 تومان

پرده پانچ فانتزی طرح قاب عکس منبت کاری کد s-2462 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه زمینه مشکی کد s-2894 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه رنگ آمیزی کد s-2910

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه رنگ آمیزی کد s-2910 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه رنگ آمیزی کد s-2910 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-2692

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-2692 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-2692 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح چهل تیکه کد s-1324

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح چهل تیکه کد s-1324 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح چهل تیکه کد s-1324 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه با زمنیه روشن کد s-1555

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه با زمنیه روشن کد s-1555 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه با زمنیه روشن کد s-1555 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه کد s-1623

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه کد s-1623 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه کد s-1623 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه پیچک کد s-1659

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه پیچک کد s-1659 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه پیچک کد s-1659 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح سه بعدی کد s-2420

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح سه بعدی کد s-2420 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح سه بعدی کد s-2420 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمنیه رنگ زرشکی کد s-2423

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمنیه رنگ زرشکی کد s-2423 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمنیه رنگ زرشکی کد s-2423 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح پروانه زمینه بته جقه کد s-1086

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح پروانه زمینه بته جقه کد s-1086 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح پروانه زمینه بته جقه کد s-1086 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک کد s-1049

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک کد s-1049 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک کد s-1049 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک کد s-3118

340,000 تومان

پرده پانچ گلدار طرح زمینه گلهای رُز کد s-1116 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ گلدار طرح زمینه گلهای رُز کد s-1116 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه خطاطی کد s-1795

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه خطاطی کد s-1795 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه خطاطی کد s-1795 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک رنگی کد s-2568

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک رنگی کد s-2568 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک رنگی کد s-2568 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه گلدار کد s-1651

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه گلدار کد s-1651 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه گلدار کد s-1651 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گلدار کد s-4130

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گلدار کد s-4130 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گلدار کد s-4130 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و پیچک کد s-6689

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و پیچک کد s-6689 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گل و پیچک کد s-6689 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه رنگی کد s-6703

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه رنگی کد s-6703 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه رنگی کد s-6703 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک تو خالی کد s-6709

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک تو خالی کد s-6709 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک تو خالی کد s-6709 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه کد s-6711

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه کد s-6711 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه کد s-6711 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک تو خالی کد s-6724

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک تو خالی کد s-6724 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک تو خالی کد s-6724 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-6715

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-6715 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح کاشی کاری اسلامی کد s-6715 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمینه رنگی کد s-6718

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمینه رنگی کد s-6718 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمینه رنگی کد s-6718 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه تیره کد s-6755

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه تیره کد s-6755 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه تیره کد s-6755 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمینه زرشکی رنگ کد s-6745

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمینه زرشکی رنگ کد s-6745 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح اسلامی زمینه زرشکی رنگ کد s-6745 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه رنگی کد s-6784

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه رنگی کد s-6784 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه رنگی کد s-6784 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک کد s-6781

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک کد s-6781 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح پیچک کد s-6781 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6791

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6791 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6791 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه رنگ آمیزی کد s-6802

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه رنگ آمیزی کد s-6802 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه رنگ آمیزی کد s-6802 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6812

340,000 تومان

پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6812 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ کلاسیک طرح نقاشی کلاسیک کد s-6812 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6803

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6803 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه کد s-6803 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه زمینه سرمه ای کد s-6817

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه زمینه سرمه ای کد s-6817 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه زمینه سرمه ای کد s-6817 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه حاشیه کد s-6822

340,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه حاشیه کد s-6822 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح شمسه حاشیه کد s-6822 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.