نمایش 1–12 از 212 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه زرشکی کد s-7186

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه زرشکی کد s-7186 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه زرشکی کد s-7186 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح گل و پیچک کد s-7188

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح گل و پیچک کد s-7188 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح گل و پیچک کد s-7188 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه نارنجی کد s-7194

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه نارنجی کد s-7194 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه نارنجی کد s-7194 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح پیجک تو خالی کد s-7202

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح پیجک تو خالی کد s-7202 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح پیجک تو خالی کد s-7202 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گلدار کد s-7200

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گلدار کد s-7200 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح زمینه گلدار کد s-7200 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه تو خالی کد s-7204

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه تو خالی کد s-7204 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح حاشیه تو خالی کد s-7204 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه حاشیه کد s-7206

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه حاشیه کد s-7206 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه حاشیه کد s-7206 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح نمای کشی کاری محراب کد s-7235

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح نمای کشی کاری محراب کد s-7235 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح نمای کشی کاری محراب کد s-7235 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح گلکاری کد s-6572

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح گلکاری کد s-6572 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح گلکاری کد s-6572 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6556

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6556- دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب عکس با حاشیه اسلیمی کد s-6556 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه بنفش کد s-6549

240,000 تومان

پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه بنفش کد s-6549 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ اسلیمی طرح بته جقه زمینه بنفش کد s-6549 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب زیبای تصویر کد s-6491

240,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح قاب زیبای تصویر کد s-6491 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح قاب زیبای تصویر کد s-6491 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.