نمایش 1–12 از 157 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده پانچ پذیرایی طرح مرواریدی شیک کد s-2947

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح مرواریدی شیک کد s-2947 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح مرواریدی شیک کد s-2947 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح راه راه شیک کد s-1199

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح راه راه شیک کد s-1199 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح راه راه شیک کد s-1199 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح ولنتاین کد s-1652

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح ولنتاین کد s-1652 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح ولنتاین کد s-1652 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ طرح پذیرایی کد s-1221

340,000 تومان

پرده پانچ طرح پذیرایی کد s-1221 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ طرح پذیرایی کد s-1221 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح مجسمه فرشته کد s-1744

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح مجسمه فرشته کد s-1744 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح مجسمه فرشته کد s-1744 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح دوچرخه قدیمی کد s-5566

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح دوچرخه قدیمی کد s-5566 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح دوچرخه قدیمی کد s-5566 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح برگهای پاییزی کد s-8320

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح برگهای پاییزی کد s-8320 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح برگهای پاییزی کد s-8320 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح کاشی کاری بوستان کد s-8293

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح کاشی کاری بوستان کد s-8293 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح کاشی کاری بوستان کد s-8293 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح گلدسته حاشیه منبت کد s-8291

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح گلدسته حاشیه منبت کد s-8291 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح گلدسته حاشیه منبت کد s-8291 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح توری کد s-2865

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح توری کد s-2865 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح توری کد s-2865 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح زمینه گلدار کد s-2451

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح زمینه گلدار کد s-2451 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح زمینه گلدار کد s-2451 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.

پرده پانچ پذیرایی طرح چلچراغ کد s-2457

340,000 تومان

پرده پانچ پذیرایی طرح چلچراغ کد s-2457 - دارای دو قواره چپ و راست میباشد. که عرض هر قواره 140 سانتی متر و ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد. این پرده دوخته شده و آماده نصب است. پرده پانچ پذیرایی طرح چلچراغ کد s-2457 صددرصد قابل شستشو بوده و قابل استفاده در تمام نقاط می باشد.