درخواست تعمیرات

اگر مشتریان فروشگاه مشهد پرده پس از نصب، با پرده های خود دچار مشکل شوند، می توانند با ما در تماس باشند.
چنانچه ایراد پیش آمده ناشی از ایراد در تولید فروشگاه مشهد پرده بوده باشد، در مدت زمان یکساله ی گارانتی محصولات، فروشگاه مشهد پرده تمام مشکلات را برای شما بدون هزینه اضافی برطرف خواهد کرد.
چنانچه این ایراد ناشی از صدمه های فیزیکی به قطعات بوده باشد، باز هم فروشگاه مشهد پرده در کنار شما خواهد بود تا با کمترین هزینه ممکن پرده ی شما به حالت اول باز گردد.

در صورتیکه سوال و یا مشکلی در مورد نحوه اندازه گیری پرده داشتید، با ما تماس بگیرید.