درخواست اندازه گیری

یکی از حساس ترین و کلیدی ترین بخش های خدمات تولید و عرضه ی پرده، قسمت اندازه گیری است. تمام مراحل بعدی شامل تولید و نصب و در نهایت رضایت مشتری از کار نصب شده، منوط به اندازه گیری صحیح و اصولی است. این که پرده ی مورد نظر مشتری در داخل درگاه پنجره نصب می شود یا بیرون، میزان پوشیدگی پرده باید چه میزان باشد، و یا اینکه امکان نصب چه نوع پرده ای در محیط پنجره وجود دارد، تنها تعدادی از مواردی است که باید به هنگام اندازه گیری به دقت بررسی شوند.
تیم اندازه گیری فروشگاه مشهد پرده ، برای انجام این کار در کنار شماست.
چنانچه مشتریان تقاضا داشته باشند که این کار توسط شخص خودشان صورت گیرد، فروشگاه مشهد پرده مسئولیتی در قبال اندازه گیری های اشتباه نخواهد داشت.

در صورتیکه سوال و یا مشکلی در مورد نحوه اندازه گیری پرده داشتید، با ما تماس بگیرید.